Terningeløb

icons/agegroup.png
6.-8. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Ude
icons/aktivitet.png
aktivitet
icons/default.png
triatlon
icons/equipment.png

Udstyr

  • 2-6 terninger
  • 6 kegler til poster
  • Stopur
icons/goals.png

Formål

I denne aktivitet arbejder eleverne med strategi, puls og konkurrence.

Om terningeløb

I terningeløb gælder det om at nå ud til så mange poster som muligt inden for den tidsgrænse, som jeres lærer har sat.

Sammen med jeres lærer opstiller I en bane som vist på tegningen ovenfor. Banen skal bestå af seks poster. Hver post repræsenterer et tal fra 1-6.

Posterne placeres i forskellige afstand fra start f.eks. 25-400 meter.

Gå nu sammen to og to og start med at slå med terningen. Slår I en 4’er med terningen, løber I hen til post nr. 4 og tilbage igen til terningen. Sådan fortsætter I indtil tiden er gået. Hvor mange forskellige poster kan I nå ud til?