Vælg Emne fairplay vaerdsaet-forskelligheder

Værdsæt forskelligheder

icons/agegroup.png
4.-7. klasse
icons/time.png
45 min.
icons/place.png
Inde
icons/aktivitet.png
øvelse
icons/fairplay.png
fairplay
icons/goals.png

Formål

Formålet er at eleverne kender til og forstår, at vi alle er ens og forskellige på samme tid.

Hvad har vi tilfældes og hvor er vi forskellige?

Eleverne går/hopper/danser til musik rundt mellem hinanden på et afgrænset område. Når musikken standses, giver læreren et statement i stil med; ”alle dem der elsker indendørs sport, stiller sig ind i midten af området.” De elever der mener de elsker indendørssport stiller sig ind i midten, og de resterende bliver stående stille der hvor de stod, da musikken stoppede.
Denne øvelse gennemføres 10 gange med forskellige statements.

Herefter samles eleverne til en diskussion i plenum. Eleverne spørges om, hvilken følelse de fik, da de stod inde på midten med en masse klassekammerater omkring sig. De spørges også til, hvilken følelse de fik, da de var en af de få der kom ind og stå i midten.

Herefter får de stillet tre spørgsmål:

 • Er det okay at være ens?
 • Er det okay at være forskellige?
 • Kan man stadig være venner, selvom man er forskellige?

Når denne diskussion er færdig, får hver elev udleveret et interview-ark og en blyant. Eleverne skal nu gå rundt mellem hinanden, og finde ud af hvad de har tilfælles og med deres klassekammerater, og hvad der gør dem anderledes fra deres klassekammerater.

Når tiden er gået, tages diskussionen igen op i plenum, og eleverne bliver fx spurgt om;

 • Lærte du noget nyt om nogle af dine klassekammerater?
 • Hvordan føltes det, når jeres svar passede sammen?
 • Hvordan føltes det, når jeres svar var forskellige?
 • Hvordan er du forskellig fra dine venner?
 • Hvordan er du ens i forhold til dine venner?
 • Hvordan hjælper det at være ens men også forskellige et venskab?
 • Hvordan har du det, når du møder nogle der har andre meninger end du selv har?
 • Et andet sprog / forskellig tøjsmag/ andre skikke osv.