Vælg Emne fairplay naar-voksne-snyder

Når voksne snyder

icons/agegroup.png
4.-7. klasse
icons/time.png
20 min.
icons/place.png
Ude eller inde
icons/case.png
case
icons/fairplay.png
fairplay
icons/goals.png

Formål

Eleverne lærer om at udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter. De får viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber samt får viden om fairplay.

CASE A

Del 1:
Ved romaskinerne i Skole OL Roning er der gang i klassekonkurrencerne. Konkurrencen er tæt mellem flere klasser. Fra klasse X har alle endnu ikke roet, som reglerne ellers foreskriver. Men læreren vælger at lade de fem stærkeste i klassen ro det sidste stykke, så klassen er sikker på at vinde konkurrencen.

Ingen af dommerne opdager lærerens og klassens snyd, og klasse X får sejren.

  • Synes du, at det det er i orden at omgå reglerne for at vinde?
  • Er det i orden, hvis ingen alligevel opdager, at alle ikke har roet? Synes du, at der er forskel på, om det bliver opdaget eller ej?
  • Hvad mener du om lærerens beslutning om at lade de bedste ro?
  • Hvordan bør lærere opføre sig i forbindelse med en konkurrence som denne?
  • Er det i orden, at alle deltagerne i en konkurrence ikke får lov til at deltage i konkurrencen?

Del 2:
Elever og lærer fra en af de konkurrerende klasser har opdaget, at alle ikke har roet. De indberetter dette til dommerne.

  • Ændrer det noget, at andre har bemærket, at alle ikke har roet? Hvis ja, hvad?

CASE B

Ved Skole OL må hver elev ikke stille op i flere discipliner. Det er hele klassen, der deltager og konkurrerer i Skole OL-stævnet.

Ved stævnet er en lærer ivrig for, at hans klasse skal vinde. Derfor ignorerer han reglerne og sender en elev, der er rigtig god til forskellige slags idræt, ind i flere discipliner.

  • Hvordan ville du opleve det, hvis du var eleven, som fik lov til at konkurrere i flere discipliner?
  • Hvordan ville du opleve det, hvis du var en af de elever, som ikke fik mulighed for at konkurrere, fordi en anden konkurrerede i flere discipliner?
  • Hvad mener du om, at læreren prioriterer på denne måde?
  • Hvilken opgave har en lærer i forbindelse med et idrætsstævne som Skole OL?