Vælg Emne bordtennis flest-over-nettet

Flest over nettet

icons/agegroup.png
2.-5. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Inde
icons/konkurrence.png
konkurrence
icons/equipment.png

Udstyr

 • Bordtennisbat pr. elev
 • 2 bordtennisborde
 • Bordtennisbold pr. bord
 • Papir og skriveredskab
icons/goals.png

Formål

Eleverne træner disciplinen inden Skole OL stævnet. Fokus på samarbejde og kommunikation i klassen. Eleverne øver sig I at holde spillet i gang.

Disciplinen “Flest over nettet” minder om rundt om bordet, som I måske tidligere har spillet i klassen.

Gør jer klar

I skal bruge to bordtennisborde. Del jer op i fire lige store grupper. Der skal være to grupper ved hvert bordtennisbord.

Bordene kan stå på to forskellige måder i konkurrencen.

 1. Bordene opstilles, så I alle sammen (hele klassen) løber rundt om de to borde, eller
 2. Bordene opstilles som to selvstændige borde, hvor to separate grupper løber rundet om hvert bord.

Er I en lille klassen, anbefales de to separate grupper. Er I en stor klassen, så kan I stille bordene med større mellemrum, så I skal løbe lidt længere mellem hvert skud. På den måde udgår i ”klumpspillet” rundt om bordet.

I gang med disciplinen

 • Nu er I klar til spille. Disciplinen forløber lige som, når I spiller “Rundt om bordet“.
 • En bold over nettet tæller kun point, hvis bolden rammer den modsatte bordhalvdel.
 • En bold over nettet tæller ét point.
 • Der tælles point på begge borde, og pointene lægges sammen til sidst.
 • Disciplinen sættes i gang og varer 5 min.
 • Hver bold startes med en serv.
 • En tabt bold skal samles op, og der serves på ny. Alle må forsøge at samle den tabte bold op og kaste den til en, der hurtigt kan serve.
 • Hvis en elev misser en bold, går eleven IKKE ud.
 • Der skal være en af jer eller jeres lærer, som er disciplindommer. Dommeren skal tælle point ved hvert bord. Alternativt kan en af jer tælle højt og eventuelt også spille med.

Variation

Prøv at lave konkurrencen med fokus på, at I skal have en positiv, hjælpende og opmuntrende adfærd.

 • Lav et sæt regler for hvilken adfærd, der giver bonus, fx hvis en elev hjælper en anden elev med at få bolden i gang.
 • Lav regler for, hvis nogen udviser uhensigtsmæssig adfærd og juster, som I bliver klogere i processen. Jeres lærer er dommer.
 • Sæt spillet i gang, fx i fem minutter. Tag bagefter en snak om, hvordan det gik.
 • Sæt spillet i gang igen. Var der en forskel i spillets anden runde? Hvorfor?

Refleksion

 1. Havde nogen af jer en oplevelse af, at I måtte ofre jeres tur/slag? Hvordan blev det opfattet?
 2. Hvordan oplevede I at samarbejde i Flest over nettet? Fx forsøgte at spille hensigtsmæssige bolde til den næste kammerat?
 3. Hvordan tænker I, at I kan forbedre samarbejdet i klassen i spillet? Generelt?
 4. Oplevede du nye sider af nogen fra din klasse? Hvordan opleves det?
 5. Snakkede du med nogen, som du normalt ikke snakker så meget med? Hvordan opleves det?