Vælg Emne atletik kastecamp

KasteCamp

icons/agegroup.png
4.-7. klasse
icons/time.png
40 min.
icons/place.png
Ude
icons/aktivitet.png
aktivitet
icons/default.png
atletik
icons/equipment.png

Udstyr

 • 1 tennisbold
 • 1 sjippetov
 • 3-4 målebånd
 • 1 kugle
 • 5-7 bolde eller hylere
 • Scorekort og blyanter
icons/goals.png

Formål

Målet med aktivteten er, at eleverne kan beherske den rigtige kasteteknik og samtidig kunne kaste med fuld kraft. De skal kunne hjælpe hinanden med gode ideer til at kaste bedre.

Gør jer klar

Til læreren
 • Klassen deles i fire grupper, der starter hvert sit sted.
 • Nu gennemføres en konkurrence, hvor grupperne, sammen som et hold, skal få det højeste gennemsnitlige resultat i hver af de fire kastekonkurrencer.
 • Til slut lægges alle resultaterne sammen: Hvilket hold har samlet kastet længst i de fire øvelser?
Til eleverne
 • I skal dele jer i fire hold.
 • Der er fire forskellige kastekonkurrencer, som I skal gennemføre.
 • Holdene starter fra hvert sit konkurrencested og skifter, når der er gået 10-15 minutter.
Det gælder om:
 • I skal hver især kaste så langt som muligt.
 • Det bedste resultat fra hver på holdet lægges sammen og divideres med det antal, I er på holdet. Nu har I jeres gennemsnitlige resultat for kastekonkurrencen.
 • Gå videre til næste kastekonkurrence og find holdets gennemsnit på samme måde.
 • Fortsæt til de to sidste konkurrencer og gør det samme.
 • Når I har kastet alle fire konkurrencer, lægger I de fire gennemsnit sammen til et samlet resultat for gruppen.
 • Til sidst sammenligner I med de andre grupper: Hvem vandt de fire konkurrencer hver for sig. Og hvem vandt sammenlagt?
Download scorekort til KasteCamp her.

De fire kastekonkurrencer

Konkurrence #1: “Bounce”
 • Find en væg, I kan kaste en bold op ad.
 • Læg et sjippetov på tværs af væggen præcis tre meter fra væggen.
 • Træk et målebånd ud fra væggen og 10-12 meter væk. Lad det blive liggende.
 • Kast nu stående fra sjippetovet og ind mod væggen. Noter, hvor langt væk fra væggen, bolden lander. Det gælder om at kaste så hårdt som muligt, så bolden får mest mulig ”bounce”.

Konkurrence #2: “Boldkast med fuldt tilløb”
 • Læg målebåndet ud på kastebanen. Eller mål på forhånd op, og læg sjippetove på tværs for hver fem meter startende fra 10 meter. Hvis I vælger den sidste løsning, skal I notere kastene med hele fem meter, rundet ned.
 • I hver runde er der en, der skal se, hvor boldene lander og råbe resultatet op. I kan skiftes til at notere resultaterne.
 • Skift for hver runde, så I alle sammen prøver opgaven med at aflæse resultaterne.
 • Kast boldkast med fuldt tilløb. Kast så mange gange, I kan nå på den aftalte tid.
Konkurrence #3: ”Kuglestød med tilløb”
 • Rul målebåndet ud på kastebanen.
 • En fra holdet står ude langs siden og holder øje med, hvor kuglen lander og råber resultatet op. I skiftes til at notere, hvor langt I støder.
 • Stød en ad gangen. Brug tilløb.
 • Når I har stødt, løb ud og hent kuglen, tril den tilbage og gå ud til siden og vær parat til at aflæse det næste stød.
 • Stød så mange gang I kan nå indtil I skal videre til næste konkurrence.
Konkurrence #4: ”Medicinboldkast bag over hovedet”
 • Rul målebåndet ud på kastebanen.
 • En fra holdet står ude langs siden og holder øje med, hvor bolden lander og råber resultatet op.
 • En anden står længere ude og samler bolden op og triller tilbage igen.
 • I skiftes til at notere, hvor langt I kaster.
 • Kast en ad gangen. Ryggen til kasteretningen, begge hænder på bolden, bøj i knæene – kast bag over hovedet. Se hvordan i videoen herunder:

 • Når I har kastet, roterer I: Den, der holdt øje med nedslaget, går tilbage til kastestedet. Den, der kastede, går ud og samler bolden op, den der samlede bolden op, skal holde øje med, hvor bolden lander næste gang. Kast så mange gange I kan nå, indtil I skal videre til næste konkurrence.
 • Har I ikke en medicinbold, så brug en gymnastikbold eller basketbold.

Afslutning

Løb roligt rundt 5 minutter. Sæt jer i stor halvcirkel og lav strækøvelser. Tal om følgende spørgsmål:

 • Hvad betyder det for jer, at det er en konkurrence?
 • Hvad betyder det, at det er en holdkonkurrence?
 • Hvilken forskel på jeres kast kan I mærke fra den første lektion i kast og til nu?