Vælg Emne fairplay del-ansvaret

Del ansvaret

icons/agegroup.png
4.-7. klasse
icons/time.png
90 min.
icons/place.png
Ude eller inde
icons/aktivitet.png
øvelse
icons/fairplay.png
fairplay
icons/goals.png

Formål

At eleverne kender til vigtigheden af at dele ansvar for at opnå det bedst mulige resultat.

Gruppearbejde og Nest Egg

Eleverne inddeles i små grupper. Hver gruppe bliver bedt om at finde en sport, hvor teamwork og strategi er vigtigt i forhold til at opnå succes.
Grupperne brainstormer på deres sports strategi og laver en liste over hvilke ansvar de forskellige spillere har i strategien.

Eleverne samles i en stor gruppe, og der diskuteres hvor vigtig alle spillere er for strategien og hvilket ansvar de bærer for at strategien lykkedes.

Herefter går aktiviteten over til et spil Nest Egg, der skal være med til, at vise eleverne vigtigheden af samarbejde og at dele ansvar.

Eleverne deles i 4-6 hold, og holdes placeres i hver deres zone. I hver zone ligger der en hulahopring og på midten af banen – på tværs af alle zonerne – ligger en masse bolde/ærteposer som symboliserer æg.

Eleverne skal forlade deres zone og løbe ind og hente et æg (ad gangen), og returnere til deres zone, hvor ægget bliver placeret i reden (hulahopringen). Derefter begiver eleven sig på ny ud efter æg.

Eleverne kan nu vælge, om de vil samle æg fra midten af banen, eller om de vil bryde ind i andres zone og stjæle andres æg. HVIS elever bryder ind i andres rede og stjæler æg, skal man nå tilbage og placere ægget i egen rede inden man bliver fanget af en af personerne fra den zone man stjæler æg i. Bliver man taget returnerer man tilbage til egen zone, hvor man laver en øvelse, inden man kan genoptage æggesamlingen.
Når runden er slut tæller holdene deres fangst, og dem med flest æg i reden kåres som vinder af runden.

Eleverne samles og taler om runden – hvad gik godt og hvad gik dårligt.
Herefter får holdene tid til at lave en strategi, inden runde to startes.

Efter runde to samles eleverne igen, og der reflekteres over om:

  • Det er smartest at tage gratis æg fra midten, stjæle fra de andre eller blande mulighederne.
  • Kan det være en ide at forme alliancer – og kan man stole på dem.
  • Skal man opdele sit hold i samlere og fangere
  • Osv.

Herefter spilles et par runder mere.

Når alle runder er spillet færdig samles eleverne og der diskuteres strategi og ansvar.
Til sidst kan diskussionen udvides til elevernes hverdagsliv.

  • Er der tidspunkter hvor der skal uddelegeres ansvar?
  • Kan/skal alle have lige stort ansvar. Hvordan sikres det, at alle lever op til deres ansvar?
  • Hvad sker der, hvis nogle ikke lever op til deres ansvar?
  • Osv.