Vælg Emne badminton vandballonskamp

Vandballonskamp

icons/agegroup.png
0.-6. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Inde
icons/aktivitet.png
øvelse
icons/equipment.png

Udstyr

 • Pr. par: 1 ketsjer og 10 fjerbolde.
icons/goals.png

Formål

At træne forskellige måder at kaste på, som ligner slagbevægelse ibadminton
At forbedre koordination mellem øje og hånd både i forhold til at kaste og slå til fjerbolden
At have det sjovt med at kaste og skyde til fjerbolden i en øvelse med høj intensitet

Beskrivelse:
Makkerøvelse, hvor en løber og kaster fjerbolde over nettet, som makkeren
på den anden side skal slå tilbage med ketsjeren.
Der placeres 10 fjerbolde på den ene side af nettet på baglinjen ved eleven
uden ketsjer. Eleven henter en fjerbold af gangen og løber frem til forreste
servelinje og kaster fjerbolden. Makkeren på den anden side returnere
fjerbolden og løber rundt om en kegle og er klar til at returnere næste bold.
Eleverne skifter hurtigt roller, når de 10 bolde er kastet.

Vær opmærksom på:

 • Hjælp begge elever med at få succes ved at finde et passende tempo,
  hvor der både er fart på og teknikken er korrekt.
 • At opfordre eleven der kaster til at kaste både under- og overhåndskast.
 • Juster afstanden på keglen og boldens placering i forhold til om der ønskes lavere eller højere intensitet.

Historien bag:
Fortæl eleverne, at de skal forestille sig, at de er med i en vandballonkamp, hvor kun
den ene må kaste vandballonerne. Til gengæld må den anden daske vandballonerne
tilbage med ketsjeren.

Justeringsmuligheder:

 1. Gør øvelsen lettere ved at fjerbolden skal kastes til eleven med ketsjerens baghåndsside omkring forreste servelinje.
 2. Begge elever har en ketsjer, så eleven der kaster, i stedet skal serve en
  baghåndsserv.
 3. Som gruppeøvelser. 2-3 elever kaster/server fjerboldene mens 2 andre returnerer
  fjerboldene.
  Der anvendes en hel badmintonbane og 20 fjerbolde.