Vælg Emne badminton det-brandvarme-greb

Det brandvarme greb (med ballon)

icons/agegroup.png
0.-6. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Inde
icons/teknik.png
teknik
icons/equipment.png

Udstyr

  • Pr. par: 1 ketsjer og 1 ballon
icons/goals.png

Formål

• at opleve succes ved at ramme en flyvende ballon flere gange
• at kunne skifte greb mellem forhåndsgreb og baghåndsgreb
• at træne grundlæggende tekniske færdigheder: Primært rotation i underarm
og bevægelse fremad efterfulgt af et stemskridt

Det brandvarme greb

Historien bag
Fortæl eleverne, at grebet på deres ketsjer er brandvarmt, så de hele tiden er nødt til
at holde løst og skifte greb – ellers brænder de fingrene.

Beskrivelse
Makkerøvelser, hvor den ene elev øver sig på at slå til en ballon, som den anden elev kaster. Der anvendes IKKE net. Eleven der øver sig starter med parallelle fødder og træder herefter skråt frem i et stemskridt, slår til ballonen og bevæger sig tilbage til startpositionen. Der skiftes hele tiden mellem bag- og forhåndssiden. Der er fokus
på at skifte grebet mellem hvert slag og ikke på, hvor ballonen flyver hen.
Efter 15 slag skiftes der, så eleven, der har kastet ballonen, skal øve sig.

Vær opmærksom på
• Ballonen kastes så det passer med elevens bevægelse og ketsjerens bane (ikke for tæt på).
• Giv god tid til at finde den rette startposition og til at skifte greb mellem de kastede bolde.
• Giv ros, når eleverne udfører bevægelserne korrekt.
• Kom med positiv og opmuntrende feedback til eleverne.

Justeringsmuligheder
1. Gør øvelsen lettere ved kun at lade eleven
slå til ballonen i enten baghånds- eller
forhåndssiden.
Se øvelsen: Træning til diamantjagt
(lektion 2).
2. Placér adskillige kegler rundt i hallen.
Ved hver kegle står en elev/lærer med
en masse balloner eller fjerbolde. Eleverne
løber hen til en kegle og får kastet
to bolde – en til et forhåndsslag og en til
et baghåndsslag. Herefter løber eleven
videre til næste kegle.