Vælg Emne badminton boldkaos-med-serv

Boldkaos med serv

icons/agegroup.png
0.-6. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Inde
icons/leg.png
leg
icons/equipment.png

Udstyr

  • Pr. bane: 2-4 ketsjer, 10-20 fjerbolde alternativ ærteposer.
icons/goals.png

Formål

At samarbejde i par i en konkurrence med høj intensitet
At følge og acceptere de opstillede regler
At serve baghåndsserv samt kaste på forskellige måder

Beskrivelse:
Et par står på hver deres side af nettet på en badmintonbane og skal dyste mod hinanden. Der ligger 10-15 fjerbolde fordelt rundt på hver banehalvdel. De to par skal forsøge at tømme deres banehalvdel for fjerbolde. Enten ved at serve baghåndsserv eller kaste. Hvis der er en ketsjer til alle eleverne, server alle sammen. Der må kun holdes og kastes/serves én fjerbold ad gangen. Demonstrer gerne en baghåndsserv samt underhånds- og overhåndskast inden øvelsen sættes i gang. Øvelsen slutter, når et hold har tømt deres bane for fjerbolde, når aktivitetsniveauet falder, eller når tiden er gået. Eleverne tæller sammen, hvor mange fjerbolde, de har tilbage på deres banehalvdel, og parret med færrest fjerbolde har vundet.

Hver tur er 2-3 minutter. Byt gerne rundt på eleverne før næste tur sættes
i gang.

Historien bag:
Fortæl eleverne, at det er oprydningsdag på deres værelse (bane), men hvem gider
det? Der lægges derfor en snedig plan om hurtigst muligt at få smidt legetøjet over
på søsterens værelse (den anden side af nettet), så der slippes for at rydde det op.
Gå i gang!

Vær opmærksom på:
• At opmuntre eleverne til at være energiske, hvorved der er mange fjerbolde
i luften.
• Hjælp eleverne med at skærpe deres fokus på kastet/serven.
• Varigheden er kort (legen kan gentages flere gange). Hvis der kun er en
ketsjer pr. par, så skiftes der med hvem der server og kaster.
• Hvis der er få bolde til rådighed kan der anvendes ærteposer til at kaste
med.

Justeringsmuligheder:

  1. Der må udelukkende kastes, men det gøres skiftevis med højre og venstre
    hånd.
  2. Fjerboldene som serves må skydes tilbage. Alle elever kan med fordel have en
    ketsjer.
  3. Der placeres 1-2 hulahopringe på hver banehalvdel. Hvis en fjerbold lander heri, må fjerbolden ikke kastes tilbage.