Om Triatlon

Til lærer og elever

Her finder du først en introduktion til triatlon, som dine elever kan læse forud for deres forløb. Nederst har vi lavet en lærervejledning med en kort introduktion samt et overblik over hvilke Fælles Mål triatlon kan være med til at opfylde i idrætsfaget.

Til eleverne

Hvad er triatlon?

Triatlon er en sportsgren, der består af de tre discipliner; svømning, cykling og løb.

Triatlon udføres på mange forskellige distancer og på mange forskellige måder, men uanset måden og distancen vil det altid være en triatlon, så længe man kombinerer svømning, cykling og løb.

Den mest kendte triatlondistance er nok ironman(jernmand)-distancen, hvor man først svømmer 3800 meter for derefter at cykle 180 km. og til sidst slutter man af med at løbe en maraton på 42,20 km.

Børn og unge kører det man inden for triatlonsporten kalder OL Triatlon, hvor man kører kortere distancer, og hvor man gerne må ”ligge på hjul” og cykle sammen i grupper ligesom man f.eks. gør i cykelløbet Tour de France.

Triatlontræning for børn og unge fokuserer primært på udvikling, teknik, fart og ikke mindst at have det sjovt, mens man træner.

Til Skole OL Triatlon kører man Mix Relay, en holdstafet med minimum fire elever på holdet, hvor man skiftes til at svømme 50 meter, cykle 3 km. og løbe 1. km. for til sidst at løbe over målstregen i samlet folk. I videoen herunder kan du se, hvad Skole OL Triatlon går ud på:

Til Læreren

icons/goals.png

Læringsmål

6-8. klasse
  • Eleverne lærer forskellige svømme-, cykel- og løbeteknikker
  • Eleverne bliver fortrolige med trafikregler der gælder, når man kører i grupper
  • Eleverne opnår større ordforråd og viden om fagudtryk og begreber inden for triatlon
Kompetencemål

Sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter:

Ved at dyrke triatlon opnår eleverne en alsidig idrætsudøvelse og bliver bevidste om deres krops bevægelser, balancepunkter, holdninger og spænding. Gennem triatlonøvelserne får eleverne viden om bevægelsesprincipper, og de lærer at beherske forskellige tekniske færdigheder indenfor svømning, cykling og løb. Ydermere opnår eleven viden om, hvordan man gebærder sig i trafikken.

Analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer:

Via triatlontræning i skolen lærer eleverne at samarbejde om de forskellige aktiviteter og i grupper. Derudover får eleverne et større ordforråd og viden om fagudtryk og begreber inden for triatlon.

Krop, træning og trivsel:

Eleverne får viden om principper for opvarmning inden for svømning, cykling og løb samt basisviden om forskellige træningsprincipper.

Hvad er triatlon?

Ordet triatlon eller triathlon kommer af det græske ”tri”, som betyder tre og ”athlon”, som betyder kamp, som sat sammen bliver til trekamp. Triatlon er altså en trekamp, hvor man i tre forskellige discipliner (svømning, cykling og løb) konkurrerer om at komme først i mål.

Triatlon kombineres og udøves i mange forskellige distancer og måder, og de fleste har sikkert hørt om Ironman, som er ”kongedistancen” inden for triatlon, hvor man først svømmer 3800 meter, cykler 180 km. og løber en maraton på 42,20 km.

Alle børn og unge, der går til triatlon samt elitetriatleter kører det man kalder OL Triatlon. Til OL Triatlon køres der korte distancer. Det kan f.eks. 1500 meter svømning, 40 km. cykling og 10 km. løb, og man må gerne ligge på hjul og køre sammen i grupper, ligesom man f.eks. også gør i cykelløb.

Til Skole OL Triatlon køres der det man kalder Triatlon Mix Relay, som er en holdstafet, hvor eleverne på skift svømmer 50 meter, cykler 3 km. og løber 1 km. for til slut at løbe sammen over målstregen.

Når børn og unge træner triatlon er det primære fokus på udvikling, teknik og fart, som man træner i alle tre discipliner. Når man kører de korte distancer, hvor hvert sekund tæller, gælder det også om at være hurtig, når man foretager skiftene mellem disciplinerne. Derfor er dette også noget, der bliver trænet i.  Skiftene kaldes derfor også nogle gange for den fjerde disciplin.

Vil du vide mere om historien bag triatlonsporten, kan du læse mere her.

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet til triatlon er delt op i de tre discipliner plus skiftetræning. Ved hver disciplin er aktiviteterne yderligere delt op i opvarmning, teknik og aktivitet.

Under hver aktivitet vil det være beskrevet, hvilket formål aktiviteten har.

Der er i aktiviteterne lagt vægt på, at alle elever kan deltage på differentieret niveau.

Det er kun svømmeaktiviteterne der kræver særlige adgangsforhold, og man kan sagtens kører et triatlonforløb, uden at have svømmedelen med.

information

icons/terms.png

Fagudtryk

  • Ligge på hjul (kører i rækker efter hinanden for at mindske vindmodstand)
  • Mix Relay (holdstafet med både piger og drenge)
  • Mountline (den linje som indikerer hvorfra man skal stige på (mount) sin cykel efter svømning)
  • Dismountline (den linje som indikerer at det ikke længere er tilladt at cykle på sin cykle og at man skal stige af cyklen (dismount)
  • Draft (ligge i læ bag hinanden på cykle)
  • Skift (skiftet mellem svømning og cykling og mellem cykling og løb)