Vælg Emne badminton seksdages-jonglering-med-ballon

Seksdages-jonglering (med ballon)

icons/agegroup.png
0.-3. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Inde
icons/aktivitet.png
aktivitet
icons/equipment.png

Udstyr

 • En ketsjer og ballon pr. par
icons/goals.png

Formål

At få pulsen op, mens der samtidig øves badmintonteknik
At opleve succes ved at ramme en flyvende ballon under gang
At træne grundlæggende tekniske færdigheder: Primært rotation i underarm,
afstand mellem albue og krop samt løst greb

Beskrivelse:
Makkerøvelse, hvor den ene elev løber mens makkeren går fremad og jonglerer
med en ballon. Der løbes rundt om en badmintonbane. Løberen løber udenfor badmintonbanen med fuld fart. Makkeren går roligt samme vej, men i badmintonbanens
grøft, mens der jongleres med en ballon – kun med underhåndsslag. Når
eleven der løber når makkeren, byttes der roller, således at løberen får
ketsjer og ballon. Udgangspunktet er fire elever pr. bane.

Historien bag:
Fortæl eleverne om hvordan der køres 6-dages løb på cykelbaner. Her køres der
rundt i mange omgange. De skal nu forestille sig at være med i sådan et løb bare
med ketsjer og ballon.

Vær opmærksom på:

 • Dette er ikke en konkurrence, hvorfor der er fokus på elevernes færdigheder
  med ketsjer og ballon og at de løber hurtigt.
 • Der er tilpas afstand mellem de elever som løber og dem som jonglerer
  med ballonen.
 • Der kan opstå farlige situationer, hvis flere elever skal passere mellem
  nettene samtidig. Gør dem opmærksom på dette med tilråb i passende
  tid.
 • Kom med opmuntrende kommentarer til eleverne, så de motiveres til at
  gøre det rigtigt med ketsjer og ballon samt løbe hurtigt.

Justeringsmuligheder:

 1. Eleven der jonglerer slår skiftevis underhånds- og overhåndsslag. Makkeren, der
  løber, udfører forskellige løbemønstre som læreren bestemmer.
  2. Hvis der er ketsjere til alle, jonglerer begge elever. Den ene løber forlæns,
  mens den anden går baglæns. Det gøres således at de går imod hinanden.
  3. Gør det til en konkurrence, hvor det handler om at få flest omgange på 3-5
  minutter. Gentag gerne 2-3 gange. Se samme øvelse i lektion 2.