Piratleg

icons/agegroup.png
0.-6. klasse
icons/time.png
10 min.
icons/place.png
Inde
icons/leg.png
leg
icons/goals.png

Formål

At sætte fantasien i gang og leve sig ind i legen
At samarbejde og skabe relation mellem eleverne og hjælpe med at alle får lige mulighed for at deltage i legen
Hurtigt at kunne omsætte lærerens kommando til en bestemt bevægelsesmåde

Beskrivelse:
Alle eleverne står foran læreren. Læreren giver forskellige kommandoer,
som eleverne skal udføre:

 • Bagbord: Eleverne laver chassé mod venstre.
 • Styrbord: Eleverne laver chassé mod højre.
 • Tag guldstykkerne: Eleverne træder frem i stemskridt med armene lige
  frem, som om de tager noget.
 • I masterne: To elever går sammen – den ene hopper op på ryggen af den
  anden.
 • Ved kanonerne: To elever går sammen. Den ene for enden af kanonen,
  som er klar til at affyre. Den anden ved løbet, som klargør kanonen med
  en kanonkugle.
 • I bådene: Tre elever går sammen – de sætter sig på gulvet imellem benene
  på hinanden.

Læreren venter til at alle er klar til næste kommando. I pauserne mellem
kommandoerne hopper eleverne på stedet.
Udvælg de kommandoer, der passer til elevernes niveau/alder.

Historien bag:
Fortæl eleverne, at de alle er pirater, og du er deres kaptajn. For at kunne kapre
nogle skibe og få tusindvis af guldstykker er det vigtigt, at de følger kaptajnens
kommandoer.

Vigtigt for at legen fungerer:

 • Vær indlevende som kaptajn og opmuntr eleverne til at være i bevægelse
  hele tiden.
 • Anvend hellere en kommando for lidt end en for meget.
 • Find et passende tempo mellem kommandoer, så eleverne når at blive
  klar til næste bevægelse.
 • Pas på, at det ikke bliver for vildt – særligt når eleverne skal i masterne.

Justeringsmuligheder:

 1. Fortæl andre historier – for eksempel om ”Himlen falder ned”.
  Her er kommandoerne:
  • Sol: Bevæge sig til den ene side med
  chassé.
  • Måne: Bevæge sig til den anden side
  med chassé.
  • Lava: Lave små, hurtige step på stedet.
  • Himlen falder ned: Sænk tyngdepunktet
  ved at bøje i knæ og hofte.
 2. Kommandoerne er udelukkende badmintonbevægelser:
  • Chassé mod højre
  • Chassé mod venstre
  • Baghånd: Stemskridt i baghånden
  • Forhånd: Stemskridt i forhånden
  • Hop: Hop lige op i luften
  • Saks: Chassé baglæns og saks