Til lærer og elever

Om at springe

Her finder du en introduktion til spring, som dine elever kan læse forud for deres forløb. I højre side, kan du downloade de to tekster som pdf-filer. Du kan også vise eleverne videoen, som sammenfatter, hvad det vil sige at arbejde med spring. Nederst har vi lavet en lærervejledning med eksempler på forløb, så du kommer omkring de forskellige variationer af spring og samtidig opfylder de Fælles Mål.

Til eleverne

0. - 3. klasse

Vi kan alle sammen springe. Faktisk er løb i virkeligheden spring… Det er bare en masse små spring, der bliver sat hurtigt sammen til et løb. For næsten os alle er det sjovt at springe og se, hvor langt man kan komme ud eller hvor højt, man kan springe. Det skal du lære noget om i dette forløb. Og selv om det måske virker underligt for dig, så er tilløbet faktisk det vigtigste i et spring. Jo mere fart du har på, når du sætter af, jo længere eller højere kan du springe. Og så skal man have virkelig stærke ben, for at kunne sætte af i fuld fart og springe. Derfor skal du træne mange, mange forskellige spring, så du får flere muskler i benene og kan sætte bedre af.

Fem fagudtryk, der gælder i spring
 • Tilløb – du skal have fart på, for at kunne springe både langt og højt. Det får du fra tilløbet. Jo mere fart, du kan få på, jo bedre muligheder har du for at kunne springe godt.
 • Afsæt – du skal omsætte farten fra dit tilløb til et spring. Det sker, når du sætter af. Det er vigtigt, at afsættet bliver hurtigt, aktivt og kraftfuldt. Man skal kunne høre, at du sætter af!
 • Afsætsben – det er det ben, du sætter bedst af med. De fleste sætter altid af med det samme ben.
 • Svingben – det er det modsatte ben af dit afsætsben. Du får et godt afsæt, hvis du løfter knæet og låret på afsætsbenet hurtigt op, når du sætter af.
 • Landing – det er når du lander på jorden eller i sandgraven efter dit spring. Du kan roligt strække benene rigtig langt frem!
Når du er færdig med forløbet, kan du:
 • Springe på mange forskellige måder
 • Kontrollere et tilløb i god fart og holde farten helt hen til afsættet
 • Sætte godt af med et ben og bruge et aktivt svingben

4. -7. klasse

I skal lære at springe tre forskellige spring. I længdespring arbejder I videre med de ting, som I lærte i indskolingen. Længdespring er det grundlæggende spring, som I skal blive rigtig gode til nu. Derudover skal i snuse til højdespring og trespring. Og undervejs er der naturligvis også ganske almindelig grundtræning i forskellige slags spring. Det er sjovt at springe – når man har fået styrken til det.

Seks fagudtryk, der gælder i spring
 • Tilløb – du skal have fart på, for at kunne springe både langt og højt. Det får du fra tilløbet. Jo mere fart, du kan få på, jo bedre muligheder har du for at kunne springe godt.
 • Afsæt – du skal omsætte farten fra dit tilløb til et spring. Det sker, når du sætter af. Det er vigtigt, at afsættet bliver hurtigt, aktivt og kraftfuldt. Man skal kunne høre, at du sætter af!
 • Afsætsben – det er det ben, du sætter bedst af med. De fleste sætter altid af med det samme ben.
 • Svingben – det er det modsatte ben af dit afsætsben. Du får et godt afsæt, hvis du løfter knæet og låret på afsætsbenet hurtigt op, når du sætter af.
 • Landing – det er når du lander på jorden eller i sandgraven efter dit spring. Du kan roligt strække benene rigtig langt frem!
 • Armtræk: I afsættet skal du løfte armene kraftigt op til ca. skulderhøjde. Det hjælper dig til at få et bedre afsæt.
Når du er færdig med forløbet, er du:
 • Fortrolig med og sikker i at springe på mange forskellige måder
 • I stand til at springe et teknisk godt længdespring med tilløb, afsæt, svæv og landing
 • Fortrolig med at kunne springe et simpelt højdespring med landing på ryggen
 • Sikker i at sammensætte et hink, et spring og et hop til et trespring

Til Læreren

icons/goals.png

Læringsmål

0. – 3. klasse
 • Eleverne kan springe på mange forskellige måder.
 • De kan kontrollere et tilløb i god fart og holde farten helt hen til afsættet.
 • De kan mestre at sætte godt af med et ben med brug af et aktivt svingben.
4. – 7. klasse
 • Eleverne er fortrolige med og sikre i at springe på mange forskellige måder.
 • De er i stand til at springe et teknisk godt længdespring med tilløb, afsæt, svæv og landing.
 • De er fortrolige med at kunne springe et simpelt højdespring med landing på ryggen.
 • Eleverne er sikre i at sammensætte et hink, et spring og et hop til et trespring.

Spring i indskolingen

Selv om alle mennesker er født til at springe, er det langt fra alle, der uden videre kan tage et tilløb og sætte af med et ben – og derefter springe enten langt eller højt. Det skal læres. For børn i indskolingen gælder det om at øve en masse forskellige spring, så de bliver fortrolige med at kontrollere et afsæt. Kravene til hurtighed, styrke og motorik er så store i spring, at disse krav ofte er begrænsende for den tekniske indlæring. Desuden stilles der traditionelt krav om forskelligt udstyr, fx måtter, sandgrav, overligger etc. I undervisningen i spring i indskolingen lægger vi vægt på at arbejde med at udvikle de grundmotoriske færdigheder – at kunne løbe og sætte af med et ben – samt at arbejde med at udvikle springstyrken. Øvelserne er tilrettelagt, så kravene til udstyr er begrænsede. Mange af lektionerne kan også gennemføres indendørs.

Fokus på længdespring

Der er noget grundlæggende sjovt og motiverende ved at tage et tilløb i fuld fart og sætte af ud i en sandgrav og se, hvor langt man er kommet. Det ser let ud, når man kan det. Men for de fleste børn, er det en udfordring at omsætte fuld fart i tilløbet til et kontrolleret spring. I indskolingen fokuserer vi på længdespring som disciplin, fordi de fleste børn først fra omkring 10 års alderen er så motorisk udviklede, at de kan lære at springe højdespring. Heldigvis kan rigtig mange af de motoriske elementer fra længdespring overføres direkte til højdespring.

Hold øje med disse tre tekniske elementer i længdespring:

 1. Tilløbet skal være ”kontrolleret hurtigt” og farten skal holdes helt hen til afsættet.
 2. Afsætsbenet skal sættes hurtigt, aktivt og kraftfuldt i jorden.
 3. Afsættet skal være opad og med svingbenet løftet til vandret.

 

Eksempel på lektionsplan

Her finder du forslag til sammensætning af springforløb for 0.-3. klasse. Lektionerne er sammensat, så eleverne kommer omkring de forskellige variationer af spring. Forløbene opfylder Færdigheds- og vidensmålene for Løb, spring og kast.

Lektion 1: Springlege

 • Opvarmning: Alle mine kyllinger, kom hjem!
 • Aktiviteter: Sjippetovene er giftige og Slangeløb

Lektion 2: Lær trespring

 • Opvarmning: Kaffen koger og Græsset vokser
 • Aktiviteter: Springtræning og trespring i tøndebånd

Lektion 3: Mange, mange flere spring…

 • Opvarmning: Fuglene er sultne
 • Aktiviteter: Spiralhop og 50 meter spring

Lektion 4: Mange afsæt

 • Opvarmning: Slangeløb
 • Aktiviteter: Afsætsrytme og Springstafet

Lektion 5: Afsæt med mere fart

 • Opvarmning: Politi og røvere
 • Aktiviteter: Mere afsætsrytme og Stafetløb

Lektion 6: Rigtig længedespring

 • Opvarmning: Futtog
 • Aktiviteter: “Rigtig” længdespring

Spring på mellemtrinnet

På mellemtrinnet skal eleverne stifte bekendtskab med de tre former for spring, som det er praktisk muligt at arbejde med i skolen. Stangspring stiller trods alt FOR store krav til udstyr og sikkerhed. I længdespring arbejder vi videre med de ting, som eleverne lærte i indskolingen. Længdespring er det grundlæggende spring, som vi fokuserer på at flest muligt lærer at mestre på en måde, der giver gode oplevelser. Derudover snuser vi til højdespring og trespring. Og undervejs er der naturligvis også ganske almindelig grundtræning i forskellige slags spring. Det er sjovt at springe – når man har fået styrken til det.

 

Eksempel på lektionsplan:

Her finder du forslag til sammensætning af springforløb for 4.-7. klasse. Lektionerne er sammensat, så eleverne kommer omkring de forskellige variationer af spring. Forløbene opfylder Færdigheds- og vidensmålene for Løb, spring og kast.

Lektion 1: Højdespring og længdespring

 • Opvarmning: Bueløb
 • Aktiviteter: Højdespringsafsæt og Længdespring

Lektion 2: Trespring og højdespring

 • Aktiviteter: Højdespring og Trespring

Lektion 3: Jumpers Camp

 • Aktiviteter: Jumpers Camp

Lektion 4: Trespring

 • Opvarmning: Koordinationsøvelser
 • Aktiviteter: Hink, skridt, HOP! og Fart på tilløbet!

Lektion 5: The Jumping Challenge

 • Opvarmning: Koordinationsøvelser
 • Aktiviteter: The Jumping Challenge

Lektion 6: Næsten færdige spring

 • Aktiviteter: De tre spring (Højde, længde- og trespring)

information

icons/terms.png

Fagudtryk

 • Tilløb
 • Afsæt
 • Afsætsben
 • Svingben
 • Landing